Article 16113

Title of the article

                                       METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH OF FACTORS                                          OF ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEM STABILITY

Authors

Reznik Galina Aleksandrovna, Doctor of economic sciences, professor, head of sub-department of marketing
and economics, Penza State University of Architecture and Construction (Penza, 28 G. Titova str.), reznikga@gmail.com
Malyshev Aleksey Alekseevich, Candidate of economic sciences, senior lecturer, sub-department of marketing and economics, Penza State University of Architecture and Construction (Penza, 28 G. Titova str.), alekseymalyshev27@rambler.ru 

Index UDK

330.45:519.8 

Abstract

The article describes methodological approaches to research of the factors influencing stability of the ecological-economic system of a region. The authors reveal the principles and substantiate the factors of the external and internal environment influencing stability of the ecological-economic system, such as: geographical location, environment, demographic situation, innovations, investments, ecologization of production, tradition of ecological culture. The ecological-economic system is considered as a complex of four subsystems (economic, ecological, social, institutional). Stability of each of subsystem of the ecological-economic system is also analyzed. The researchers have modified the methodological approach to research of stability of ecological-economic system by inclusion of an institutional subsystem in the analysis of its functioning. 

Key words

ecological-economic system; stability of ecological-economic system; factors influencing stability of ecological-economic system; methodological approaches to research of factors, influencing stability of ecological-economic system. 

Download PDF
References

1. Tinbergen, Ya. Peresmotr mezhdunarodnogo poryadka / Ya. Tinbergen ; pod obshch. red. A. A. Ryvkina ; per. I. A. Bonk ; predisl. D. M. Gvishiani. – M. : Progress, 1980. – 416 s.
2. Bile, S. Sposoby izmereniya blagosostoyaniya regiona / S. Bile. – M. : Delo, 1993. – S. 423.
3. Korchagina, E. V. Analiz sovremennykh podkhodov k otsenke ustoychivogo razvitiya na urovne kompaniy / E. V. Korchagina // Problemy sovremennoy ekonomiki. – 2008. – № 4 (28).
4. Leksin, V. N. Gosudarstvo i regiony: teoriya i praktika gosudarstvennogo regulirovaniya territorial'nogo razvitiya / V. N. Leksin, A. N. Shvetsov. – M. : Editorial URSS, 1997.
5. Munro, D. A. Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living. – Gland, Switzerland. Retrieved on: 2009-03-29.
6. Mokeeva, O. L. K probleme ekologo-ekonomicheskoy ustoychivosti regiona / O. L. Mokeeva // Vestnik Dal'nevost. gos. tekhn. un-ta. – 2002. – № 2. – S. 85–96.
7. Shalmina, G. G. Osnovy ekologicheskogo menedzhmenta / G. G. Shalmina. – Novosibirsk: Sibirskaya akademiya gos. sluzhby, 2002. – S. 260.
8. Lemeshev, M. Ya. Regional'noe prirodopol'zovanie: na puti k garmonii / M. Ya. Lemeshev, N. V. Chepurnykh, N. P. Yurina. – M. : Mysl', 1986.
9. Rayzberg, B. A. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar' / B. A. Rayzberg, L. Sh. Lozovskiy, E. B. Starodubtseva. – 5-e izd., pererab. i dop. – M. : INFRA-M, 2006. – 495 s.
10. Volovich, V. N. Vliyanie nauchno-tekhnicheskogo progressa na otnosheniya mezhdu chelovekom i prirodnoy sredoy / V. N. Volovich. – SPb. : Petropolis, 1996. – S. 79–91.
11. Bronshteyn, A. M. Ekologizatsiya ekonomiki: metody regional'nogo upravleniya / A. M. Bronshteyn, V. A. Litvin, I. I. Rusin. – M. : Nauka, 1990.
12. Bogotov, Kh. L. Ekologicheskaya kul'tura obshchestva: problemy ekonomicheskoy teorii i khozyaystvennoy praktiki : monogr. / Kh. L. Bogotov. – Nal'chik, 1997.
13. Gazizullin, N. F. Politiko-ekonomicheskie problemy ekologicheskoy zashchity obshchestva / N. F. Gazizullin. – L. : Izd-vo LGU, 1991.
14. Reznik, G. A. Ekonomicheskie metody i instrumenty upravleniya ekologo-ekonomicheskoy sistemoy / G. A. Reznik, A. A. Malyshev // Sotsial'no-ekonomicheskie problemy razvitiya predpriyatiy i regionov : sb. st. VII Mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. – Penza : Privolzhskiy Dom znaniy, 2008. – S. 66–72.

 

Дата создания: 23.09.2014 15:55
Дата обновления: 24.09.2014 11:17